Disclaimer

Algemeen

Aan het vervaardigen en onderhouden van de applicatie www.diliguide.nl, hebben wij de uiterste zorg besteed. Desondanks aanvaardt het CBO geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, nog voor schade, overlast of ongemak van welke aard dan ook. Ook voor handelingen, nalatigheden en beslissingen op deze informatie gebaseerd zijn wij niet verantwoordelijk. Aan de inhoud van de website kunnen voorts op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gedaan.

Inhoud

Onze organisatie is geen hulpverlenende instelling en verstrekt als zodanig ook geen medische adviezen. Wij kunnen dan ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling wel of niet de juiste is.

Links

Deze website bevat links en verwijzingen naar die van andere organisaties. Het CBO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor enige schade voortvloeiend daaruit.

Privacybescherming

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische uitwisseling met deze website worden met de grootst mogelijke zorg behandeld.

© 2011 CBO